facebook youtube

Aldecoc CMK zwalcza kokcydiozę

ALDECOC CMK Skutecznie zwalcza kokcydiozę

Kokcydioza to choroba drobiu wywołana przez pierwotniaki pasożytnicze. Choroba ta w stadzie rozprzestrzenia się bardzo szybko, ponieważ pasożyty występują zarówno podczas cyklu pokarmowego jak i w procesie wydalania (po przekształceniu w oocysty). Oocysty rozwijają się pod wpływem wilgoci i temperatury i są zdolne przetrwać w ściółce nawet rok.

Najbardziej niebezpieczną sytuacją dla rozprzestrzeniania się infekcji w hodowli jest spożycie przez zdrowe osobniki w stadzie, zainfekowanego pokarmu ze ściółki lub spożycie wody zakażonej pierwotniakami.

Czynniki, które mają znaczący wpływ na siłę infekcji:

> ilość zjedzonych oocyst- im więcej oocyst, tym ostrzejsza forma choroby,

> szczep kokcydiów- różne szczepy charakteryzują się różną patogennością,

> czynniki środowiskowe i ich wpływ na przetrwanie oocyst,

> miejsce rozwoju w organizmie żywiciela- kokcydia rozwijające się w powierzchniowych częściach ciała są

> mniej groźne od tych rozwijających się głębiej,

> wiek- młode ptaki wykazują większą podatność na pasożyty,

> ogólny stan zdrowia i odżywienia- ptaki karmione paszą gorszej jakości są bardziej wrażliwe na wystąpienie choroby.

Kokcydioza znacznie częściej objawia się podczas ciepłych miesięcy maj- wrzesień.

Objawy oraz wpływ na przemysł drobiarski.

Zainfekowane kokcydiozą osobniki są osłabione, blade i spada ich kondycja. Nastroszone pióra i słabe skrzydła, biegunka a nawet krew w odchodach mogą być mylone z objawami innych chorób takich jak: wągrzyca, salmonelloza, martwicze zapalenie jelit. Występowanie pasożytów kokcydiozy w stadzie znacząco zmniejsza wydajność hodowli. Może również doprowadzić do śmierci zainfekowanych osobników.

W jaki sposób kontrolować rozwój pasożytów:

Kluczowym czynnikiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się kokcydiozy jest zachowanie odpowiedniej higieny hodowli. Regularna dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odseparowanie karmy oraz wody z dala od odchodów oraz z dala od ściółki, nie umieszczać naczyń na wodę bezpośrednio na podłodze, stosowanie mat dezynfekcyjnych to proste zabiegi, które mogą znacząco ograniczyć rozprzestrzenianie się kokcydiozy. Preparatem zwalczającym wszystkie szczepy pasożytów jest ALDECOC CMK firmy EWABO. Aldecoc CMK zwalcza pasożyty, które w cyklu rozwojowym opuszczają organizm żywiciela wraz z kałem. Chcąc skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się kokcydiozy należy systematycznie przeprowadzać zabiegi sanityzacji w miejscach hodowli zwierząt.

*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wejdź na stronę producenta: