AGRO-DES
AGRO-DES
AGRO DES to płynny, bezformalinowy koncentrat przeznaczony. Dzięki zawartości glikolu ilość dodawanego nośnika mgły można zmiejszyć o 50 do 100% w porównaniu z dawką standardową. Jest to pierwszy na rynku preparat aldehydowy skuteczny w niskich temperaturach (100C). Charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na niską temperaturę podczas oprysku. 
więcej >
ALDECOC CMK
ALDECOC CMK

Aldecoc CMK to płynny koncentrat do dezynfekcji specjalnej przeciwko endopasożytom zwierząt, w szczególności przeciw kokcydiom i jajom glist oraz bakteriom i grzybom.
Produkt do stosowania na wszelkie powierzchnie budynków inwentarskich i urządzeń wykorzystywanych w hodowli zwierząt.

więcej >
ALDEKOL DES 03
ALDEKOL DES 03

Płynny produkt zwalczający bakterie, wirusy i grzyby w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Przeznaczony do zwalczania grzybów na powierzchniach niekontaktujących się z żywnością: ścianach, podłogach, wyposażeniu pieczarkarni i kompostowni poza cyklami produkcyjnymi, a także systemów wentylacyjnych (poza klimatyzacją), powierzchni magazynów i hal. Zwalcza wirusy w pustych szklarniach i tunelach między cyklami uprawowymi roślin. Działa bójczo na bakterie Ralstonia solanacearum w pustych przechowalniach ziemniaków i innych roślin, a także w pustych szklarniach i tunelach między cyklami produkcyjnymi. Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

więcej >
ALDEKOL DES AKTIV
ALDEKOL DES AKTIV

Aldekol Des Aktiv jest silnie stężonym dezynfektantem tlenowym nowej generacji przeznaczonym do stosowania w rolniczych zakładach produkcyjnych, wylęgarniach, na fermach hodowlanych, w instytutach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt, itp. Polecany również do dezynfekcji środków transportu.

więcej >
ALDEKOL DES FF
ALDEKOL DES FF

Aldekol des FF przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni zewnętrznych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, a także wylęgarniach, chlewniach, pieczarkarniach, itp.
Aldekol Des FF to silnie stężony środek do dezynfekcji powierzchni. Wykazuje skuteczność wobec bakterii, wirusów ( w tym wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń) i grzybów w zakresie grzybów drożdżopodobnych w obszarze weterynaryjnym oraz wobec bakterii na powierzchniach kontaktujących się z żywnością.

więcej >
ALDEKOL DES GDA
ALDEKOL DES GDA

Aldekol des GDA jest koncentratem przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się i niekontaktujących się z żywnością (np. w pieczarkarniach poza cyklami produkcyjnymi i kompostowniach).

 

więcej >
ALDEKOL DES LB
ALDEKOL DES LB

ALDEKOL DES LB - koncentrat dezynfekcyjny dla przemysłu spożywczego.

więcej >
ALDEKOL DES VET
ALDEKOL DES VET

ALDEKOL DES VET jest koncentratem o działaniu bójczym wobec bakterii i grzybów drożdżopodobnych w miejscach przetrzymywania i transportu zwierząt oraz o działaniu wirusobójczym w dezynfekcji szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

więcej >
ALDEKOL PRO HORTI
ALDEKOL PRO HORTI

ALDEKOL PRO HORTI to płynny koncentrat bakterio- i grzybobójczy do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodniczych, poza cyklami hodowlanymi roślin. Zwalcza również zarodniki grzybów.

więcej >
JODAT
JODAT

Jodat to powierzchniowy środek dezynfekcyjny na bazie jodu. Stanowi produkt wyspecjalizowany w zwalczaniu szczególnie patogennych bakterii i grzybów drożdżopodobnych. Posiada właściwości wiruso- i grzybobójcze na poziomie porównywalnym z innymi preparatami jodowymi. Zostało to potwierdzone opinią dra Marka Lipca z PIWet Puławy i testami praktycznymi przeprowadzonymi w Niemczech.

więcej >
OXYKOL
OXYKOL

Koncentrat w postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje działanie bakterio-, wiruso- oraz grzybobójcze Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Można go stosować także w obniżonej temperaturze.

więcej >
PEROXAT
PEROXAT

PEROXAT to płynny  koncentrat przeznaczony do dezynfekcji  powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Polecany szczególnie w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

więcej >
QUATOSEPT
QUATOSEPT

Quatosept to płynny koncentrat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin oraz pieczarkarni między cyklami produkcyjnymi, a także do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Wykazuje działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

więcej >
QUATOVET
QUATOVET

QUATOVET to płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w higienie weterynaryjnej a także do dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej i prywatnej oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

więcej >
SYSTEMCLEAN
SYSTEMCLEAN

SYSTEMCLEAN jest środkiem myjąco-dezynfekcyjnym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń (w tym pozostałości środków leczniczych) z nowoczesnych systemów pojenia dla drobiu i trzody chlewnej.

więcej >
TH5
TH5

Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym do mycia i dezynfecji powierzchni, stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

więcej >
grupa klientów pojedynczy klient facebook